keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Audiovisuaaliset taidot Openpäivityksen tavoitteena

Keväällä 2015 lähdimme suunnittelemaan Lempäälän Hakkarin kouluun Openpäivitys -täydennyskoulutuksia. Aiheena oli AV-alue kokonaisuudessaan, mutta tärkeimpänä esille nousi tuotanto. Kuinka tehdä nykyisillä laitteilla ja verkkokapasiteetilla opiskelijoiden kanssa AV-esityksiä. Suurimpana yksittäisenä seikkana ja oppimistehtävänä oli videoiden helppo tuottaminen. Videoita on helppo tehdä, mutta aiheen valinta, miksi tehdään, millainen tehdään ja suunnittelu vievät oman osansa käytettävissä olevasta ajasta.Oman haasteensa tähän aiheutti vain lainattavissa olevat tablet-laitteet. Oppimisprojektit piti saada tehtyä päivän aikana, koska laitteet piti periaatteessa palauttaa päivän loputtua.

Lähtökohtaisesti kiinnostus ja innostus oli kova. Aluksi tarjolla oli opettajia kahteenkin ryhmään, mutta vasta loppumetreillä saatiin toinen ryhmä varmistettua. Tämä aiheutti hieman aikataulupaineita, mutta niistä selvittiin. Ryhmiä suunniteltiin ja päivät vedettiin yhdessä kollegakouluttajan kanssa samaan aikaan. Tämä oli paras ja itseasiassa ainoa hyvä järjestely kohdekoululle ja opettajille. Koulutus toteutui lokakuussa kahtena intensiivisenä päivänä perjantaina ja lauantaina.

Lähipäivien ohjelmarungot löytyvät OpenPäivitys blogista.

Opettajien taidot joutuivat koetukselle, ja ongelmapaikkoja selviteltiin joukolla. Hienosti aina joku tiesi miten päästä eteenpäin. Kouluttajienkin taidot olivat myös koetuksella ja uutta opittiin itsekin. Kehittämistehtävinä oli hyvin monenlaisista konteksteista nousevia tarpeita. Tässä vain opettajien omat ajatukset siitä mitä voisi tehdä milläkin uudella tavalla tuli nostaa keskiöön. Täydennyskoulutuksemme oli täsmäisku jokaisen osallistujan omaan osaamiseen pedagogisena kasvattajana. Vaikka työkalut ja muut tekniset seikat varastavat huomiota, on taustalla jokaisen ajatus siitä mihin minä voin tätä hyödyntää. Ihminen tekee kuitenkin luontaisesti itseään kiinnostavia asioita ja vielä omalla tavallaan. 

Lopputuotoksina näimme esim. historian tapahtumista (Kuuban kriisi) tehdyn videon, jossa opettaja ja opiskelija olivat näyttelijöinä. Tällaisessä työssä itse tuotantoprosessi on kasvattava (mediapedagogiikka). Usealla opettajalla oli QR-koodit apuna materiaalin linkityksen apuna. Teknisen työn pajoihin ja koneiden kylkeen vastaavat opettajat tekevät qr-koodeja, joiden avulla opiskelijat voivat helposti katsoa käyttö- ja ohjevideoita. Yksi kielten opettaja oli ehtinyt jo ansiokkaasti kokeilla useita erilaisia mahdollisuuksia, joita tabletit ja appsit mahdollistavat.

Kokonaisuutena koulutus täytti hyvin tehtävänsä. Audiovisuaalisuuden käytön mahdollisuuksiin perehdyttiin tekemällä ja oppimalla tablet-laitteen antamista mahdollisuuksista. Olennaista oli päästä kokeilemaan ja tekemään itseään kiinnostavia asioita. Kasvatukselliset tavoitteet löytävät vasta sen jälkeen kun on havahduttu että näinkin voi tehdä. Uuden tavan oppiminen mobiililaitteilla mahdollistaa uusien mielenkiintoisten opetus- ja oppimistapojen löytymisen. Jos ei tiedä, ei osaa kaivatakaan!

maanantai 23. marraskuuta 2015

Liikkuvia kuvia Lempäälässä

Lokakuussa järjestettiin Open päivitys 4 -koulutus kahdelle Lempäälän Hakkarin yläkoulun opettajien ryhmälle. AV-koulutuksissa keskityttiin iPadien sovelluksiin, joskin oppijat käyttävät myös omia laitteitaan. Hyödynsimme myös koulussa hiljattain käyttöön otettua Office365:sta sekä tutustuimme koulutuksessa heränneen toiveen mukaisesti muutamiin sähköisen arvioinnin työkaluihin.

Ensimmäisen päivän aikana jokainen ryhmästämme oppi iMovien käytön. Muihin sovelluksiin luotiin yleiskatsaus: katsottiin QR-koodien avulla esimerkkejä ja kokeiltiin niitä, jotka itseä innostivat. Päivän päätteeksi kukin ideoi teeman ja valitsi sovelluksen kehittämistehtäväänsä. Kävin kerran lähipäivien välissä päivystämässä koulun opettajainhuoneessa. Tällöin moni kävi kysymässä erilaisia pieniä askarruttavia kysymyksiä ja hakemassa vahvistusta ajatuksilleen eikä kenenkään kehittämistehtävän tekeminen tyssännyt ratkaisemattomiin ongelmiin.
Janne Siukola tutustuu Adobe Voice-sovelluksen mahdollisuuksiin.

Toisen lähipäivän aloitimme kehittämistehtävien esittelyillä. Tässä vaiheessa pääpaino oli opettajien tekemissä tuotoksissa ja vain harva oli ehtinyt oppilaiden kanssa digitarinoita tehdä, kun syyslomakin sattui lähipäivien väliin.

Kaksi opettajaa oli tehnyt erityisoppilaille suunnatun lyhyen videon koetilanteen alkuun. Ideana on antaa ohjeet monikanavaisesti (kuva, tekstitys ja selostus) ja pyöräyttää vaihteeksi video, jotta vältetään oppilaiden fiilistä siitä, että "aina ope nalkuttaa samoista asioista".

Yksi opettaja oli tehnyt Shadow Puppet Edu -sovelluksella tarinan puiden ja pensaiden lehtien tunnistamisesta. Tarinassa näkyi perättäin erilaisia lehtiä ja taustalla soi musiikki. Vasta kun lehden kuvaa oli hetki katseltu ja kukin oli voinut muistella lajia, kertojan ääni paljasti lajin nimen. Tehty tarina toimisi ilman ääntä myös kokeena, jossa oppilaat kirjoittaisivat lajit ylös tarinaa katsellessaan.

Yksi opettaja kokeili erilaisia ruudunkaappausvideoita ja Explain Everything -sovellusta. Hän kertoi käyttävänsä matematiikassa paljon Khan Academyn laskuharjoituksia. Lähtökohta on, että oppija tekee siellä laskuja ja saa palautteen onnistumisesta, Ennen laskemista voi katsoa opasvideon ja tarvittaessa turvautua vihjeeseen. Eteenpäin ei pääse, ennenkuin hallitsee aiemmat laskut. Kahdeksasluokkalaisilla oppitunnilla heräävistä kysymyksistä vain muutama liittyy englannin kieleen.

Kaksi muuta matematiikan opettajaa teki yhdessä I can animate-sovelluksella lego-videon, jolla havainnollistettiin tangenttia. Sen jälkeen oppilaat saivat monisteen, jossa oli aiheesta kysymyksiä. Oikeat vastaukset voi tarkistaa QR-koodeista. Tekijänoikeuksia pidettiin esillä esityksiä katsottaessa ja tämä video herätti kysymyksen siitä, miten legoja voi käyttää opasvideoista. Tähän löytyy vastaus Tarmo Toikkaselta Opettajan tekijänoikeus -kirjan viikon pulmasta: Legojen käyttö opetusmateriaalissa (2012).

Lisäksi näimme mm. nuotinlukuharjoituksen, videon värähdys- ja aaltoliikkeestä, ohjeen fysiikan mittareiden käyttöön sekä äidinkielen opettajien elokuvan lauseenjäsenistä.
Hakkarin ouluun hankitut iPadit ovat jatkuvassa käytössä. Koulutuksen kannalta suuri haaste oli se, että jos ei omistanut omaa laitetta, joutui odottamaan pitkälle iltapäivään, jotta koulun laite ehti illaksi kotilainaan ja erilaisia sovelluksia pääsi harjoittelemaan ja kehittämistehtävää tekemään. Koska laite piti aina seuraavaksi arkipäiväksi palauttaa koululle, täytyy työ tehdä kerralla valmiiksi ja sitten tyhjentää seuraavalle käyttäjälle. Kun myös oppijoiden täytyy tallentaa tuotos iPadilta pilveen oppitunnin päätteeksi, asettaa se suuria vaatimuksia langattomalle verkolle. Nämä haasteet ovat tuttuja hyvin monessa muussakin koulussa.

Kirjoitin aiemmin syksyllä blogiini kaksi tarinaa liittyen tämänkin koulutuksen teemoihin. Ne ovat kuvista digitarinoita sekä Canvalla infograafeja, julisteita ja eKirjoja. Jälkimmäisessä olevan kuvan tein tätä koulutusta varten ja siihen on koottu kokeilemiamme digitarina-sovelluksia.

Matleena Laakso

maanantai 16. marraskuuta 2015

Älytaulut opetuksessa

Interaktiivisten valkotaulujen koulutus keräsi Mikkelin Otavaan ja verkon päähän reilut kymmenen taulun käytöstä kiinnostunutta opettajaa alakoulusta yliopistoon asti. Kahden lähipäivän ja kolmen webinaarin aikana perehdyttiin älytaulun tekniseen käyttöön sekä pyrittiin myös löytämään toimivia käytänteitä osallistujien omaan opetustyöhön. Laitteena käytettiin Smartin valkotaulua ja Notebook 15 -ohjelmistoa.

Lähipäivät

Ensimmäisen lähipäivän aikana perehdyttiin Smart-notebook ohjelmiston ja älytaulun perusominaisuuksiin, tutustuttiin verkosta löytyviin materiaalipankkeihin, sekä kuultiin Jari Sarjan luento tekijänoikeuksista Creative Commons-lisensointiin painottuen. Luennolla Jari antoi konkreettisia vinkkejä siihen, miten opettaja voi turvallisesti hyödyntää verkosta löytämäänsä materiaalia omilla oppitunneillaan. Jarin luentokalvoihin voi tutustua täällä (CC 4.0 BY-SA). Iltapäivä kului harjoittelun merkeissä sekä materiaalipankkiin tutustuessa, ja jokainen osallistuja pääsi tutustumaan Notebookin perusominaisuuksiin omalla laitteellaan. Materiaalipankkeja kaivellessa hyvä vinkki on etsiä englanninkielistä materiaalia suomenkielisen sijaan, jolloin valmista materiaalia löytyy moninkertainen määrä.

Toisen lähipäivän tavoitteena oli löytää toimivia käytänteitä jokaisen osallistujan omaan työhön. Kotitehtävänä kaikki etsivät verkosta yhden mielestään hyvän esimerkin älytaulun opetuskäytöstä, ja näitä esimerkkejä jaettiin keskustellen päivän aluksi. Lisäksi tutustuttiin vielä kahteen Notebookin ominaisuuteen: ruutukaappausvideoihin sekä sisällön tuottamiseen taululle oppilaiden omilla laitteilla. Varsinkin jälkimmäinen herätti innostusta osallistujien keskuudessa; idea on sama kuin esimerkiksi Padletissa joten vastaavaa sovellusta pääsee käyttämään vaikka ei taulua tai Smartin ohjelmistoa omistaisikaan. Iltapäivän aikana osallistujat työstivät omia ideoitaan ryhmissä, ja lopuksi pidettiin yhteinen koonti. Uusia mahdollisuuksia taulun käyttöön löytyi runsaasti!

Webinaarit

Ensimmäisessä webinaarissa kuultiin Kopioston Juha Kallanrannan mainio ja todella kattava esitys tekijänoikeuksista. Siinä missä Jarin luento painottui CC-lisensointiin, niin Juha käsitteli asiaa enemmän yleisellä tasolla, ja varsinkin digilupaa ja sosiaalista mediaa käsitelleet osuudet olivat mielenkiintoista kuultavaa. Juhan webinaariesityksen pääset katsomaan täällä.

Kahdessa muussa webinaarissa osallistujat pääsivät esittelemään omia opetuskokeilujaan. Adobe Connectin välityksellä nähtiin monta hyvää ideaa autenttisista opetustilanteista, odottamattomia teknisiä ongelmia ja iso joukko innostuneita oppilaita! Opetuskokeilujen seuraaminen oli varmasti monelle sitä koulutuksen parasta antia: kaikki pääsivät näkemään että tauluhan toimii ihan oikeassa opetustilanteessa! Aiheet vaihtelivat sanaluokista ohjelmoinnin kautta turbokoneisiin, joten taulun avulla saa elävöitettyä opetusta luokka-asteesta riippumatta.

Mahdollisuuksia ja haasteita

Varsinkin pienemmät koululaiset tuntuvat innostuvat valtavasti taulun käytöstä, ja mielenkiinto seuraamiseen ja oppimiseen lisääntyy jo aivan pienillä taululla tehdyillä jutuilla. Taulun ja Notebookin käyttö tekee helpoksi kohteiden  korostamisen, liikuttamisen, piilottamisen ja näyttämisen. Todella laaja valikoima valmiita kuvituskuvia nopeuttaa materiaalin tuotantoa. Response-toiminnolla pienien, herättelevien välikysymysten tuottaminen onnistuu helposti. Lisäksi edellä mainitut ruutukaappausvideot ja sisällön tuottaminen omilla laitteilla ovat ehdottomasti Notebookin parhaita puolia.

Haasteitakin löytyy: Monella osallistujalla oli koulullaan käytössä vanhempi sovellusversio Notebookista, joten välttämättä kaikkia koulutuksessa esiteltyjä ominaisuuksia ei löytynyt omalta tietokoneelta. Yleisiä tuntuivat olevan myös kohdistamisongelmat: Taulun joutui kohdistamaan uudestaan  joka kerta kun sen käynnisti. Monimuotoisista teknisistä ongelmista oli kuitenkin yleensä selvitty varsin hyvin kollegoiden sekä myös oppilaiden tuella.

Kouluttajan näkökulmasta koko koulutus pyörähti läpi varsin mukavasti. Osallistujilta saatu palaute oli pääosin positiivista ja ainakin muutaman osallistujan suusta kuuli, että koulutus oli mainio ensiaskel joka rohkaisee jatkamaan taulun käyttöä ja uuden kokeilua omassa työssä.


- Kai Kaskela / Otavan Opisto

keskiviikko 11. marraskuuta 2015

Videon käyttöä opetuksessa Salossa
Osana Open Päivitys4 -hanketta pidettiin Salossa koulutusta peruskoulun ja lukion opettajille, videon käytöstä opetuksessa.

Varsinaisen suunnitelman mukaan koulutusta oli tarkoitus pitää kaksi päivää, mutta käytännön syistä koulutus jaettiin neljään iltapäivään.

Koulutuksen tavoitteena oli antaa esimerkkiä siitä, miten video toimii osana opetusta, lisäksi siitä mitä opetusvideon tekeminen on ja minkälaisia haasteita siihen liittyy. Koska koulutus jakautui useammalle iltapäivälle, tuli etätehtäviä hieman alkuperäistä suunnitelmaa enemmän, mutta tämä ei tuntunut haittaavan ketään.

Opettajakunta oli osaamistasoltaan varsin heterogeenistä, sillä osa oli kokoaikaisesti tekemisissä mediaan erikoistuneen viestintäluokan kanssa ja täten oli tehnyt videoita lähes ammattimaisesti, ja osa ei ollut koskaan tehnyt videota. Ensisijaisesti käytännön syistä opetusvälineeksi valittiin iPad, ja siihen saatava iMovie. Tämä oli hieman oudompi myös viestintäluokan opettajille.

Tavoitteena oli lähteä iteratiivisesti ns. tyvestä puuhun, eli ensimmäisellä kerralla käytiin läpi hieman teoriaa opetusvideoiden käytöstä, ja sitten lähdettiin suoraan harjoittelemaan iPadilla kuvaamista ja videon editointia.
Etätehtäväksi jäikin etsiä sopivaa aihetta ja siihen soveltuvaa tekijäryhmää osanottajien joukosta.
Toisella kerralla teoriatasolla käytiin läpi kohdeyleisön merkitystä videoiden suunnittelussa, ja sekä käsikirjoituksen että kuvaussuunnitelman tekemisen merkitystä. Yleisestikin sitä, kuinka saadaan toimiva juoni ja miten sitä tulee seurata, niin kuvatessa kuin editoidessakin. Lisäksi katsottiin että jokainen kuuluu johonkin opetusvideota tekevään ryhmään ja jokaisella ryhmällä on aihe. Tämän jälkeen alettiin työstämään aiheita, siten että niihin sai alkukommentit lähiopetuksessa ja sitten lisää etänä.

Kolmannella kerralla teoriapläjäys sisälsi erityispainotusta tekijänoikeuksiin ja opetusvideoiden erilaisiin käyttötilanteisiin ja -tarkoituksiin. Tehtävien osalta ryhmät olivat jo hyvässä vauhdissa, ja suurimmalla osalla olikin jo melkein valmista tarvaraa. Parhaat olivat tehneet omatoimisesti useampia kuvausversioita, joista sitten ryhmän sisällä äänestivät parhaimmat. Etätehtävien osalta jatkettiin oman ryhmän videon työstämistä, ja käytettiin hieman aikaa siihen, että mietittiin miten videoita voidaan kuvata ja editoida muuten kuin kokoontumalla fyysisesti samaan tilaan. Tämän osalta harjoiteltiin hieman pilvipalveluiden käyttöä, koska videot ovat kooltaan jo sen verran suuria, että sähköpostilla niitä ei enää voi toisilleen lähettää.

Neljännellä ja viimeisellä kerralla teoriaosuus koski ensisijaisesti vertaisarvion käyttöä, ja palautteenantoa. Lisäksi katsottiin läpi kaikki tuotokset siten, että jokainen ryhmä sai arvostella muiden tuotokset, lisäksi omasta esitettiin arvio suhteutettuna siihen, miten paljon aikaa siihen oli käytetty. Lisäksi vielä kouluttaja antoi arvion itse videon toimivuudesta, pyrkien välttämään kommentoimasta itse aihetta.

Pääsääntöisesti kurssia pidettiin hyvänä kokemuksena, erityisesti ne opettajat, jotka eivät olleen koskaan videota tehneet tai varsinaisesti opetuksessa käyttäneet, kokivat saavansa paljon uutta, ja erityisesti rohkeutta toteuttaa lisää vastaavia. Ne opettajat, jotka olivat olleet videon kanssa enemmän tekemisissä, pitivät iPad-editointia hieman ohuena kokemuksena, mutta toisaalta kokivat kertauksen tekijänoikeuksista ja käsikirjoituksesta/suunnittelusta tervetulleena.

Tässä olisi selvästi tilaa ja mahdollisuutta syventävälle jatkokurssille, mutta se nähdään tulevaisuudessa.

- Juha Särestöniemi