torstai 21. helmikuuta 2013

Open Päivitys Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) Open Päivitys käynnistyi tammikuun lopulla 10 osallistujan voimin Järvenpäässä. Keudan kahdessatoista koulutusyksikössä ja oppisopimuskeskuksessa opiskelee noin 7 000 opiskelijaa. Koulutusyksiköt sijaitsevat Järvenpään lisäksi Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Sipoossa ja Tuusulassa. Koulutustarjonta on käytännönläheistä ja kattaa kaikki eri koulutusalat. Open Päivityksen osallistujat tulevat yhteensä kuudesta eri toimipisteestä ja melkein jokainen edustaa eri opetusalaa; logistiikasta tietotekniikkaan ja hyvinvoinnista kirjastopalveluihin löytyy laaja kirjo ammattiopetuksen arkea. Kokemusten vaihtoon alojen ja toimipisteiden välillä onkin erinomainen tilaisuus. 

Keudalaisten ryhmää voi kuvata edistykselliseksi tvt:n käyttäjäksi jo alkumetreillä, kuten alkukartoituksen Oma profiilin tuloskin kertoi. Lähes jokaisella on kokemusta verkkoaineistojen tekemisestä omaan opetukseen ja moni on hyödyntänyt mobiiliohjausta harjoittelujaksoilla. Koulutusta kaivataan erityisesti tekijänoikeusasioihin, some-palveluiden käyttötaitoihin sekä vertaisohjaukseen. Ryhmäläisten kehitysprojektit liittyvät enimmäkseen Moodle-kurssin kehittämiseen verkkomateriaalia laajentamalla ja/tai vuorovaikutus- ja arviointityökalujen käyttöönotolla. Myös some-palveluiden hyödyntämistä on listalla.

Koulutuksemme alkaa nyt olla puolimatkassa. Toisella lähiopetuskerralla 14.2. saimme vieraaksemme Anne Rongaksen hankkeen koordinaatiosta. Annen havainnolliset ja innostavat esimerkit iPadien käytöstä ammattiopetuksessa saivat ryhmän innostumaan silmin nähden. "En ole aiemmin ollut mitenkään kiinnostunut iPadien opetuskäytöstä, mutta tänään nähdyt ja kuullut esimerkit saivat todella innostumaan. Alan heti selvittää täppäreiden hankkimista omaan yksikkööni", kommentoi eräs ryhmän opiskelija. Uutta ideaa opetuksen rikastamiseen tvt:n keinoin oli jäänyt itämään! Tuotoksiin saamme tutustua 18.4., jolloin viimeisessä lähitapaamisessa tutustumme ryhmän kehitysprojekteihin ja suunnitelmiin.

torstai 7. helmikuuta 2013

OpenPäivitys Tredu

Tampereella vuoden 2013 alusta yhdistyivät Tampereen ammattioppilaitos TAO ja Pirkanmaan koulutuskonserni –kuntayhtymä PIRKO. Uusi oppilaitos on Tampereen seudun ammattiopisto TREDU. Uusi oppilaitos on todella iso oppilaitos, jossa toimipisteitäkin on noin 20 alueella, joka rajautuu Lempäälästä Oriveden kautta Virroille ja sieltä Ikaalisten kautta takaisin Lempäälään.

OpenPäivitys suunniteltiin PIRKOssa, mutta alkoi siis TREDUssa 25.1.

Koulutuksemme jakautuu seuraaviin teemoihin:
  1. Ohjaan, opetan ja opin
  2. Päivitys tähän päivään - opetuskulttuurin murros 
  3. Miten valitsen, yhdistelen ja viritän järkevän tvt-ympäristön
  4. Yhdessä enemmän aikaan: vertainen vieressä
Etätehtävät jakautuvat kahteen vaiheeseen:
  • Vaihe 1: teemojen 1-2 aikana orientointia ja suunnittelua
  • Vaihe 2: teemojen 3-4 aikana omaa kokeilua, vertaistyöskentelyä ja jatkojalostamista
Tauon jälkeistä työskentelyä 25.1.
Koulutus alkoi lähipäivällä 25.1. ja loppuu viimeiseen lähipäivän 19.4. jälkeen sopivasti. Ensimmäisenä päivänä aloitimme oman kehittämisprojektin suunnittelun kuin myös vertaistyöskentelyn ja -neuvonnan.

Käytämme pääasiassa Google Drive- verkkopaikkaa yhteisille dokumenteille, ja koulutuksen keskipisteenä ja viestipaikkana TREDUn omaa moodlea. Käytettyjä materiaaleja löytyy  Edulan mediakirjastosta, jotka ovat kaikille avoimia. Mediakirjastosta voit hakea materiaaleja ja sieltä löytyy monipuolisesti kaikkea jo käytettyjä ja uusia tulee sitä mukaan kun valmistuu.