torstai 29. marraskuuta 2012

Aikaa tarvitaan uusien toimintamallien jalkauttamiseen

Yleissivistävän puolen Open Päivitys -koulutus on päättynyt myös Lauttasaaressa. Lähes parinkymmenen hengen aktiivinen opettajaryhmä lähti koulutuksen aikana kehittämään omia ja yhteisön toimintamalleja sekä luomaan ja jalkauttamaan uusia tapoja tehdä asioita.

Koulutukseen oltiin erittäin tyytyväisiä ja sen todettiin olleen inspiroivaa ja ideoita pursuavaa. Keskeiseksi ongelmaksi tässäkin toteutuksessa nousi krooninen aikapula:
  • "Pari puuhapäivää lisää olisi antanut meille lisätunteja saada uusi tapa toimia talossamme käyntiin" sekä 
  • "Aina läsnä olevan ajanpuutteen vuoksi ei ehditty kokeilla itse kaikkea mitä olisi ollut syytä kokeilla".
Osallistujat totesivat ajanhallinnan olevan jatkossa se haaste, johon on syytä paneutua. Myös henkilökohtainen ajanhallinta on keskeistä uusien asioiden omaksumisessa - eli opettajat pohtivat palautteessan myös vapaa-ajalla esiin tulevaa ajanpuutetta henkilökohtaiseen kehittämiseen.

Open Päivitys -koulutus oli sisällöllisesti hyvää ja sen anti tuki koulun nykyisten ja tulevien toimintamallien kehittämistä. Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin osalta palaute olikin erinomaista: koulutuksen laadun kokonaiskeskiarvo oli 4,1 ja vaikuttavuuden 3,7 (arviointiasteikolla 1-5).

Open Päivitys Lauttasaari: koulutuksen laadun arviointi

Open Päivitys Lauttasaari: koulutuksen vaikuttavuuden arviointi
Lauttasaaren opettajat olivat myös yksimielisiä siitä, että jokaisen opettajan olisi hyvä osallistua vastaavaan koulutukseen.

maanantai 12. marraskuuta 2012

Selkeät ja oikeat tavoitteet innostavat oppimaan

Yleissivistävällä puolella päättyi loka-marraskuun vaihteessa jälleen kaksi Open Päivitys -koulutuskokonaisuutta: Hämeenlinna ja Vantaa. Keskeinen ero näissä koulutuksissa oli se, että Hämeenlinnassa osallistujat odottivat koulutuksen pääpainon olevan iPadien käyttöönotossa, Vantaalla taas yleiset Open Päivityksen tavoitteet oliva alusta lähtien selkeämmät.

Kun alkuperäiset odotukset eivät käytännön koulutuksessa kohtaakaan, näkyy se koulutuksen ajan sekä myös palautteissa. Hämeenlinnassa käytiin heti ensimmäisen koulutuspäivän aikana huolellinen tavoitekeskustelu ja todettiin, että kyseessä ei ole ns. laitekoulutus vaan laajemmin oman ja yhteisön osaamisen kehittämiseen ja vertaistoimintaan keskittyvä, toimintakultuurinkin muutokseenkin tähtäävä koulutus. Samaa keskustelua käytiin myös matkan varrella koko kouluksen ajan. Aina henkilökohtaisen ajatusmallin muuttaminen ei ole kuitenkaan kovin helppoa - niinpä vielä loppupalautteissa Hämeenlinnan opettajat totesivat "Ongelma oli se, että koulutukseen ilmoittautuessa meille esitettiin koulutus iPadien käyttäjäkoulutuksena."

Numeerisissa arvioinneissa ennakko-odotusten ja lopullisten tulosten kohtaaminen (kohtaamattomuus)  näkyykin selkeästi. Koulutuksen laatua arvioitiin palautteissa viiden kysymyksen kautta, Hämeenlinnalaisten palautteiden keskiarvo oli vain 3,2. Vantaalla taasen palautteiden keskiarvo oli selkeästi parempi, 4,7.

Hämeenlinna: Koulutuksen laadullinen arviointi

Vantaa: Koulutuksen laadullinen arviointi

Molemmat koulutukset saivat kuitenkin myös paljon kiitosta ja hyviä asioita nostettiin esiin, mm. näin:
  • Hämeenlinna: "On hienoa, että uutta tekniikkaa tuodaan kouluihin ja luodaan uusia, joustavampia oppimisympäristöjä. On hienoa ja tärkeää saada olla mukana tässä hankkeessa, sillä kehitys on valtavaa ja nopeaa. Näyttää siltä, että lukiot eriarvoistuvat nopeasti niihin lukioihin, jotka pysyvät mukana kehityksessä ja niihin, jotka jäävät auttamatta kehityksestä jälkeen."
  • Vantaa: "Erittäin hyvä koulutus, jossa kohtasi pedagoginen ja tekninen puoli käytännön tasolla. Erityisen mukavaa on työskennellä motivoituneessa porukassa."
Koulutusten markkinointi ja osallistujien saaminen mukaan hektisessä oppilaitosmaailmassa, tiukassa taloustilanteessa ja ehkä sijaishaasteiden kanssa painittaessa on haastavaa. Siitä huolimatta ja ehkä juuri sen takia koulutusten sisällöt ja tavoitteet tuleekin alusta lähtien avata potentiaalisille osallistujille mahdollisimman selkeästi ja avoimesti. Onnistunut koulutus edellyttää hyvien sisältöjen ja kouluttajien lisäksi innostuneita ja motivoituneita osallistujia, jotka tuntevat tavoitteet ja haluavat niiden mukaan myös edetä!